Українська мова - Вопросы и ответы

HarryS1 19 июн. 2024 г., 10:44:43 | студенческий

Будь ласка , питання життя і смерті ​?

Будь ласка , питання життя і смерті ​.

Вероника1245678 19 июн. 2024 г., 10:14:38 | студенческий

Допоможіть?

Допоможіть!

Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені букви та

•1.

Нехай

я буду казна / що, а не запорожець, коли сьогодні з нас один не дістане лицарс.

Кої слави!

•2. Дух народу — незборима сила, коли люди не ждуть

ман.

И

з неба, не заглядають кому / сь

до рук, а діють.

•3. Щоб

висловлювати свою думку про будь / кого, треба

бути готовим сприйняти будь / яку думку про себе.

ILKANA 19 июн. 2024 г., 10:04:23 | студенческий

II. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки?

II. Перепишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

Зробіть його синтаксичний розбір (дайте характеристику, визначте головні та другорядні члени речення, над кожним словом надпишіть, якою частиною мови воно є).

Юначе ти деревце маленьке посади зробивши землю і ріднішою і кращою.

​.

FSAFASDFASASF 19 июн. 2024 г., 09:23:30 | студенческий

Українська літо диктант , СРОЧНО?

Українська літо диктант , СРОЧНО!

Fantasyhelly 19 июн. 2024 г., 08:05:33 | 5 - 9 классы

Закінчення - емо в першій особі множини теперішнього часу має дієслово, утворене від інфінітива А бігти Б кричати В знаходити Г писати?

Закінчення - емо в першій особі множини теперішнього часу має дієслово, утворене від інфінітива А бігти Б кричати В знаходити Г писати.

Degdegs 19 июн. 2024 г., 07:22:17 | 5 - 9 классы

Якому стилю мовлення непритаманні фразеологізми?

Якому стилю мовлення непритаманні фразеологізми.

OVERco 19 июн. 2024 г., 07:13:17 | 1 - 4 классы

Підкресліть граматичну основу та означеннябудь ласка якщо можно то підкреслити кольоровим на фото< ; 3​?

Підкресліть граматичну основу та означення

будь ласка якщо можно то підкреслити кольоровим на фото< ; 3​.

Nastia20042016 19 июн. 2024 г., 07:13:14 | 5 - 9 классы

Відредагуйте і запишіть речення, усуваючи недоречні тавтології і плеоназми?

Відредагуйте і запишіть речення, усуваючи недоречні тавтології і плеоназми.

Lama06 19 июн. 2024 г., 05:12:38 | 10 - 11 классы

Срочно помогите пожалуйста?

Срочно помогите пожалуйста!

Morkovn 19 июн. 2024 г., 01:53:38 | 1 - 4 классы

Познач частину мови до якої належить виділене слово?

Познач частину мови до якої належить виділене слово.

ОЙ, а вона мені рада!

- - прошепотіла Одарочка

Ой - - це виділене слово

а) вигук

б) прийменник

в) сполучник.

D0aimacaKETI6 18 июн. 2024 г., 18:27:54 | студенческий

У якому реченні присудок - складений дієслівний?

У якому реченні присудок - складений дієслівний?

А Вдома і стіни гріють.

Б Із дерев спадають жовті ягідки.

В Він намагається зробити все добре.

Yurchenkoalink 18 июн. 2024 г., 17:28:29 | 5 - 9 классы

ДоповнитиНікому не вір ?

Доповнити

Нікому не вір .

Один за всіх

Усі за одного .

Той ліпший

Хто перший .

Чого сам не хочеш

Не бажай нікому того, .

То й ніхто незрадіє.

Polina192837 18 июн. 2024 г., 17:02:39 | студенческий

Поміркуйте, що у вашому житті змінилося за останній рік?

Поміркуйте, що у вашому житті змінилося за останній рік.

Можливо, ви відкрили для себе щось нове?

Чи відбулася у вас переоцінка цінностей?

Чи стали ви морально й духовно дорослішими, і як це проявляється у спілкуванні з оточенням, у сприйнятті реалій життя?

Викладіть, будь ласка, свої думки у невеликому есе (5 - 8 речень), використовуючи прислівники вищого й найвищого ступенів порівняння.

​.

Qwer1466 18 июн. 2024 г., 15:04:55 | 5 - 9 классы

Провідміняти числівники 83 і 59Провідміняти числівники 576 і 442Пж?

Провідміняти числівники 83 і 59

Провідміняти числівники 576 і 442

Пж.

Kurbacom1 18 июн. 2024 г., 13:51:17 | 5 - 9 классы

Срочноо 30 балловІ?

Срочноо 30 баллов

І.

(Бали : 4)

Визначити розряд поданих прикметників, утворити від якісних найвищий ступінь порівняння.

Талановитий, картопляний, лисий, дідусів, поганий, сестрин, вишневий, смачний.

ІІ. (Бали : 4)

У словах на місці крапок вставити - н - , - нн - .

Незрівнян.

Ий, неждан.

Ий, захоплен.

Ий, беззакон.

Ий, неподільн.

Ий, блажен.

Ий, чин.

Ий, вогнян.

Ий. ІІІ.

(Бали : 4)

Написати прикметники разом або через дефіс.

Монголо / татарський, фруктово / ягідний, хитро / мудрий, військово / полонений, плямисто / сірий, сто / метровий, робітничо / селянський, не / вблаганний.

Сделать все задания либо БАН.

SaN4ademelkaDash 18 июн. 2024 г., 11:27:57 | 5 - 9 классы

Провідміняйте словосполученнямісто Львіврічка Дніпро(дуже терміново?

Провідміняйте словосполучення

місто Львів

річка Дніпро

(дуже терміново!

)​.

Alinarukova200 18 июн. 2024 г., 09:50:23 | 5 - 9 классы

Помогите сделать рекламу на любую из поданых тем?

Помогите сделать рекламу на любую из поданых тем.

Hdhhd6 18 июн. 2024 г., 08:09:01 | 10 - 11 классы

588 Спишіть слова, розкриваючи дужки?

588 Спишіть слова, розкриваючи дужки.

Підкресліть і поясніть орфограми.

Печ(е, и)во, мороз (е, и)во, нож(е, и)чок, книж (е, и)чка, тін(н)ю, (не)милість, (будь)хто, (не)падний, матч (о, е)вий, дощ (о, е)вий, пари(з, жс)ький, бджолин(и)ий, здоровен(н)ий, (осіиньо)зимоний, (міні)пекарня, (шести)денний, шіст (ь)десят, (ні)який, ход(е, и)ш, будь (до)кого, дев'ят (ь)сот, пиш(е, и)ш.

СРОЧНО!

ДАЮ 37 БАЛЛОВ!

Liv4wsgzafiny 18 июн. 2024 г., 06:48:29 | 5 - 9 классы

Помогите пожалуста?

Помогите пожалуста.

Даю 20 балов.

Виділіть суфікси у словах : любив, збирав, копав, тримав.

Ngusina 18 июн. 2024 г., 06:42:43 | 5 - 9 классы

CКЛАДІТЬ 3 РЕЧЕННЯ З ПОРІВНЯЛЬНИМИ ЗВОРОТАМИ?

CКЛАДІТЬ 3 РЕЧЕННЯ З ПОРІВНЯЛЬНИМИ ЗВОРОТАМИ.