Знайди і запиши 4 - 5 прислів`їв чи приказок, у яких уживаються дієслова з не?

Українська мова | 1 - 4 классы

Знайди і запиши 4 - 5 прислів`їв чи приказок, у яких уживаються дієслова з не.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Teamlost2003 3 янв. 2022 г., 15:15:09

Голова не на те, щоб тільки кашкет носить!

За битого двох небитих дають, та й то не беруть

І з сивою бородою не все розум приходить!

Мудра голова не дбає на лихі слова.

Hmisha 3 февр. 2022 г., 05:07:34 | 5 - 9 классы

Записати 10 прислів'їв і приказок про мову у яких є прийменники вказати відмінок слів , з якими його вжито?

Записати 10 прислів'їв і приказок про мову у яких є прийменники вказати відмінок слів , з якими його вжито.

Star110 13 янв. 2022 г., 22:04:57 | 1 - 4 классы

Яка форма дієслова "глянеш" є початковою?

Яка форма дієслова "глянеш" є початковою?

BESTIYA28 2 янв. 2022 г., 05:31:53 | 5 - 9 классы

10 прислiв'эв i приказок про мову?

10 прислiв'эв i приказок про мову.

KoSmOs1410 26 янв. 2022 г., 08:58:46 | 5 - 9 классы

10 прислівїв які стосуються культуру мовлення?

10 прислівїв які стосуються культуру мовлення.

ParuSH 7 янв. 2022 г., 03:36:03 | 5 - 9 классы

Вкажіть рядок, у якому всі дієслова вказують на неозначену форму дієслова :а) малювати, затухають, виготовляти ;б) співає, мерехтить, журитися,в) пильнувати, шанувати, творити,г) пройшовши, задумуючис?

Вкажіть рядок, у якому всі дієслова вказують на неозначену форму дієслова :

а) малювати, затухають, виготовляти ;

б) співає, мерехтить, журитися,

в) пильнувати, шанувати, творити,

г) пройшовши, задумуючись, колише.

Ritos55 23 мая 2022 г., 08:22:10 | 1 - 4 классы

Склади й запиши словосполучення :дієслово + прийменник + іменник ;дієслово + прийменник під + іменник?

Склади й запиши словосполучення :

дієслово + прийменник + іменник ;

дієслово + прийменник під + іменник.

Jessy34 18 мар. 2022 г., 20:00:29 | 5 - 9 классы

5 прислівїв наказового способу?

5 прислівїв наказового способу.

Луиза84 16 мар. 2022 г., 19:57:04 | 5 - 9 классы

1. Який розділ про мову вивчає частини мовиа)Синтаксис б)Пунктуація в)Морфологія г)Орфографія2?

1. Який розділ про мову вивчає частини мови

а)Синтаксис б)Пунктуація в)Морфологія г)Орфографія

2.

Дієслово має такі форми

а)Дієприкметник, дієприслівник

б)Неозначена форма, особове дієслово

в)Неозначена форма, інфінітив(н.

Ф. ), особове дієслово

г)Неозначена форма, особове дієслово, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на - но, - то

3.

Дієслово відповідає на питання

а)Яка?

Яке? які?

Б)Що зробить?

Що зробив?

Що буде робити?

В)Хто?

Що? 4.

У якому з рядків записані всі часи дієслова?

А)об’їхав, буде читати, кричатиме

б)малюватиму, дивлюся, прийшов

в)дивиться, благав, читати

г)зробить, закликав, співатиме

5.

Вибрати рядок, у якому записані лише дієслова

а) малий, скоро, прискакати, буде писати

б) прийде, буде робити, співатиму, летів

в) оминув, пришили, сказав, малюнок

г) зіпсований, гарний, призвичаїтись, жовтіє

6.

Дієслово означає…

а) ознаку предмета

б)дію предмета

в)називає предмет

г)ознаку дії предмета.

Max1101 25 апр. 2022 г., 14:32:14 | 5 - 9 классы

Написати 5 прислівлів у яких вживаються дієслова в різних часових формах?

Написати 5 прислівлів у яких вживаються дієслова в різних часових формах.

Botashka80 19 февр. 2022 г., 21:18:28 | 1 - 4 классы

Знайдить именники, у яких зи зминою форми слова видбуваэться змина кинцевого приголосного основи?

Знайдить именники, у яких зи зминою форми слова видбуваэться змина кинцевого приголосного основи.

На этой странице сайта, в категории Українська мова размещен ответ на вопрос Знайди і запиши 4 - 5 прислів`їв чи приказок, у яких уживаються дієслова з не?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 1 - 4 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.