Допишіть речення?

Українська мова | 5 - 9 классы

Допишіть речення.

Зранку повітря проціджує крізь себе не тільки тонкі гострі звуки , а й.

.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Overdose2903 26 июн. 2022 г., 09:30:58

Зранку повітря проціджує крізь себе не тільки тонкі гострі звуки, айранкову прохолоду, що заховалась в густому туманi.

Savchenkotimur 20 янв. 2022 г., 16:00:33 | 10 - 11 классы

1. Укажіть правильне твердження?

1. Укажіть правильне твердження.

А) будь - яке складне речення має тільки дві граматичні основи ;

Б) будь - які складні речення однакові за своєю структурою ;

В) частини складного речення не завжди можуть існувати як самостійна

синтаксична одиниця

Г)Усі складні речення діляться на дві групи : безсполучникові і

складносурядні.

2. Укажіть правильне твердження.

А) Складне речення може утворюватись як з двоскладних простих частин,

так і з односкладних

Б) Частини складного речення можуть поєднуватись тільки за допомогою

інтонації.

В) Частини складного речення можуть поєднуватись тільки сполучниковим

зв’язком.

Г) Сполучники, які поєднують частини складного речення, виступають його

членами.

Ангел709 29 янв. 2022 г., 12:12:02 | 10 - 11 классы

Відредагуйте речення : До Речі не тільки це питання здатне загнати в тупік навіть високоосвіченого інтелектуала ?

Відредагуйте речення : До Речі не тільки це питання здатне загнати в тупік навіть високоосвіченого інтелектуала .

Вона мала важкий моральний вплив на психіку.

Ми приймаємо любі умови співпраці.

Ксении 12 апр. 2022 г., 12:42:19 | 1 - 4 классы

6 речень з переносним значенням ?

6 речень з переносним значенням !

6 любих речень на українській мові зі словами в переносноному значенні із оповідань казок і т.

Д. Тільки бистро.

Iionel 5 апр. 2022 г., 13:28:50 | 1 - 4 классы

Будь ласка 7 речень зі словами антонімами на укр?

Будь ласка 7 речень зі словами антонімами на укр.

Мову.

Вибирати із прислів'я загадки.

Тільки швидко.

Можна і із інтернету.

Devostator26199 30 апр. 2022 г., 20:58:29 | 1 - 4 классы

Будь ласка 3 речення з однорідними членами речення?

Будь ласка 3 речення з однорідними членами речення.

Тільки правильно і на українській мові і швидко.

Dianaisabekova 4 янв. 2022 г., 13:08:29 | 1 - 4 классы

Будь ласка на укр мові 3 речення де спрощення відбувається і 3 речення де не відбувається спрощення?

Будь ласка на укр мові 3 речення де спрощення відбувається і 3 речення де не відбувається спрощення.

Тільки швидко.

Dassgr 17 мая 2022 г., 10:47:48 | 10 - 11 классы

Запишіть слова і складіть з ними речення : М'ята, м'яч, полум'я, з'єднати, здоров'я, розїхатися, безязикий, В'єтнам, повітря, посвята?

Запишіть слова і складіть з ними речення : М'ята, м'яч, полум'я, з'єднати, здоров'я, розїхатися, безязикий, В'єтнам, повітря, посвята.

Nadyakengenova 8 апр. 2022 г., 17:16:30 | 5 - 9 классы

Зробити синтаксичний розбір речення СРОЧНО?

Зробити синтаксичний розбір речення СРОЧНО!

ЕТворчість Тараса Шевченка має не тільки літературно - мистецьке, а й величезне суспільне значення.

(За Б.

Степанишиним).

Rom4ik1232 31 мар. 2022 г., 18:14:14 | 5 - 9 классы

Напишіть за одним із навединих поетичних уривків твір - мініатюру?

Напишіть за одним із навединих поетичних уривків твір - мініатюру.

Використайте в ньому однорідні члени речення.

1. Достигають яблука ранети.

Рання осінь листя золотить.

Л. Костенко

2.

Рідна мово, росту я крізь тебе,

Крізь радовища душ і краси.

П. Перебийніс

3.

Як би тобі, доню, в світі не було,

Не скупись ніколи людям на добро.

Л. Диркавець.

E2Pivneva 2 апр. 2022 г., 14:31:35 | 5 - 9 классы

Коли він торкався смичкових до струни скрипки, все на світі зникалоі залишалася тільки музика?

Коли він торкався смичкових до струни скрипки, все на світі зникалоі залишалася тільки музика.

(головні і другорядні члени речення).

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Допишіть речення?, относящийся к уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Українська мова вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.